Investeerimisfond ABC

Nasdaq CSD

NASDAQ CSD (Central Securities Depository) toimib finantsasutusena, mis tegutseb väärtpaberitehingute keskmes. See pakub keskset platvormi erinevate finantsinstrumentide, näiteks aktsiate ja võlakirjade, selgeks ja tõhusaks haldamiseks. Arvestades oma rolli seoses alternatiivse investeerimisfondiga, võiks NASDAQ CSD potentsiaalselt hõlbustada fondi osakutega seotud väärtpaberitehingute sujuvat kliirimist ja arveldamist.
Alternatiivsete investeerimisfondide maailmas võib NASDAQ CSD kaasamine avalduda mitmel viisil. Üks tema peamisi ülesandeid on olla fondi omandis olevate väärtpaberite hoidja. Sellega tagab ta, et neid väärtpabereid hoitakse turvaliselt, et omandiregistreid peetakse täpselt ja et tehingud arveldatakse nõuetekohaselt.
NASDAQ CSD tegutseb väärtpaberitehingute puhul ka vahendajana. Kui alternatiivne investeerimisfond ostab või müüb väärtpabereid, tegutseb NASDAQ CSD sillana, et tagada protsessi sujuv läbiviimine. See hõlmab kaubanduse vastavuse kontrollimist, maksete arveldamist ja omandiõiguse ülemineku järelevalvet asjaomaste osapoolte vahel.
Asutuse roll ulatub väärtpaberite omandiregistri tsentraliseeritud hoidmiseni. Alternatiivsete investeerimisfondide puhul tähendab see fondi osaluse elektroonilist jälgimist erinevates väärtpaberites. See digitaalne jälgimine pakub läbipaistvat ja usaldusväärset viisi omandiõiguse üksikasjade registreerimiseks.
Lisaks sellele on NASDAQ CSD varustatud alternatiivse investeerimisfondi valduses olevate väärtpaberitega seotud korporatiivsete meetmete haldamiseks. Need tegevused võivad hõlmata dividende, intresside väljamakseid ja muid sündmusi, mis mõjutavad väärtpaberite väärtust. Neid toiminguid täpselt korraldades tagab NASDAQ CSD, et fond saab õigustatud hüvitised ja et vajalikud protsessid viiakse korrektselt läbi. Tasub märkida, et kuigi NASDAQ CSD pakub olulisi teenuseid traditsiooniliste väärtpaberiturgude valdkonnas, võivad alternatiivsete investeerimisfondidega sageli seotud keerukad varad – näiteks kinnisvara ja erakapitali investeerimisfondid – hõlmata ka erilisi kaalutlusi, mis jäävad väljapoole traditsioonilist väärtpaberite valdkonda. Väärtpaberite keskdepositooriumi valik sõltub sellistest teguritest nagu jurisdiktsioon, regulatiivsed eeldused ja fondi portfelli kuuluvate varade konkreetsed liigid.

Lisateave Hanseatic fondidesse investeerimise kohta