Home » Jätkusuutlikkuse strateegia » Juhend jätkusuutlike investeerimisfondide kohta

Juhend jätkusuutlike investeerimisfondide kohta

Jätkusuutliku investeerimise suunas liikumist kujundavad eelkõige Euroopa Liidu (EL) keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimissüsteemi (ESG) eeskirjad, mis loovad uue pretsedendi jätkusuutlikkuse integreerimiseks finantstehingute keskmesse. Käesoleva juhendi eesmärk on lahti seletada ELi ESG määruste keerukust, keskendudes nende mõjule jätkusuutlikke fonde otsivatele investoritele, rõhutades eelkõige uute elamute energiatõhususe standardite kriitilist rolli jätkusuutlike investeeringute valdkonnas.

Taksonoomia määrus on ELi säästva arengu raamistiku nurgakivi, millega kehtestatakse keskkonnasäästlike tegevuste ühtne liigitussüsteem. See oluline õigusakt suunab investeeringuid keskkonnaalaselt positiivsetele projektidele ja tegevustele, pakkudes läbipaistvat kava jätkusuutlikuks investeerimiseks.

Säästva rahanduse avalikustamise määrus (SFDR)

Rõhutades Hanseatic Sustainable Residential Real Estate Fundi

Lisateave Hanseatic fondidesse investeerimise kohta