Hanseaticu jätkusuutlikkuse strateegia

ELi taksonoomia

– Hanseatic fond investeerib 100% elamukinnisvarasse (korterid), mis on kõrge energiatõhususega ja kooskõlas ELi jätkusuutliku rahastamise taksonoomiaga (EL 2020/852).

ESG

– Fondide investeerimistegevus on liigitatud majandustegevuseks, mis võib oluliselt kaasa aidata kliimamuutuste leevendamisele.
– Fond vastab ELi nõuetele “Ei kahjusta oluliselt” (DNSH).
– SFDR artikli 8 kohane

  • Eesmärk on suunata elamuhooned veelgi säästlikumale kursile.
  • Raamistik, mille eelnevalt püstitatud konkreetsed, teostatavad ja kergelt jälgitavad eesmärgid on kooskõlas ÜRO säästva arengu eesmärkidega
  • Parandame kinnisvaraobjektide atraktiivsust ja väärtust muutes needtulevikukindlaks.
  • Muutes eluasemed kättesaadavamaks, parandame üürikorterite nappusega seotud ühiskondlikku olukorda.

Lisateave alternatiivsetesse fondidesse investeerimise kohta