Hanseatic ilgtspējas stratēģija

ES Taksonomija

– Hanseatic fonds iegulda 100% dzīvokļu īpašumos ar augstu energoefektivitāti, kuri atbilst ES ilgtspējīgo finanšu taksonomijai (ES 2020/852)

ESG

– Fonda ieguldījumu aktivitātes ir klasificētas kā ekonomiskās aktivitātes, kuras var sniegt būtisku iespaidu uz klimata pārmaiņu ierobežošanu
– Fonds izpilda ES “Nav būtiska kaitējuma” (DNSH) prasības
– SFDR 8. pantam atbilstošs

 • Mērķis ir panākt, lai dzīvojamās ēkas kļūtu ilgtspējīgākas.
 • Ietvars, kas nosaka “ex-ante” mērķus saskaņā ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kuri ir konkrēti, īstenojami un viegli kontrolējami.
 • Uzlabot īpašumu pievilcību un vērtību, jo tie kļūst pielāgoti nākotnei.
 • Uzlabot īres dzīvokļu trūkuma sociālo aspektu, palielinot mājokļu pieejamību.

ILGTSPĒJĪGU IEGULDĪJUMU PRIEKŠROCĪBAS

Ilgtspējas prasības šobrīd pārveido nekustamā īpašuma nozari, mainot priekšstatus par dzīvojamajiem īpašumiem. Ilgtspējīgi īres dzīvokļu ieguldījumu fondi piedāvā ieguldītājiem vairākas priekšrocības, tostarp energoefektivitāti, lielāku nākotnes īpašuma vērtību, augstāku ieguldījumu atdevi un samazinātas finansēšanas izmaksas, izmantojot ilgtspējīgas kreditēšanas iniciatīvas.

Energoefektivitāte: Videi draudzīga un rentabla

 • Energoefektivitātes pasākumi samazina ekspluatācijas izmaksas un piesaista lielāku skaitu potenciālo īŗnieku.
 • Energoefektīvām ēkām nekustamā īpašuma tirgū ir augstāks pieprasījums, kas nodrošina stabilākus ilgtermiņa ieguldījumu rezultātus.

Augstāka nākotnes īpašumu vērtība: Ieguldījums ilgtspējīgā nākotnē

 • Nekustamajjem īpašumiem ar ilgtspējas iezīmēm, piemēram, saules paneļiem un efektīvu siltumizolāciju, ir tendence kļūt dārgākiem.
 • Ilgtspējīgi īres dzīvokļi ir labi pozicionēti nākotnes tirgus tendencēm, palielinot ieguldījumu atdevi.

Eiropas Savienības Zaļais kurss: Normatīvie akti un pārmaiņas nekustamā īpašuma nozarē

 • ES apņemšanās samazināt emisijas un uzlabot energoefektivitāti veicina ilgtspējību nekustamā īpašuma jomā. ES Taksonomijas regula nosaka ilgtspējas kritērijus, uzlabojot caurspīdību un uzticamību.
 • ES Taksonomijas atbilstība nodrošina piekļuvi ilgtspējīga finansējuma iniciatīvām, piemēram, zaļajām obligācijām un ar ilgtspējību saistītam finansējumam, kas samazina finansējuma izmaksas.

Augstāka ieguldījumu atdeve: Ilgtspējas un ienesīguma apvienošana

 • Ilgtspējīgi ieguldījumi nodrošina konkurētspējīgu atdevi, uzlabojot ilgtermiņa finanšu rezultātus ar samazinātu risku.
 • Integrējot ilgtspējas apsvērumus, īres ēkas kļūst sagatavotas nākotnei, kas investoriem nodrošina stabilitāti.

Uzzināt vairāk par ieguldīšanu Hanseatic fondos