Ieguldi Īres Dzīvokļu Ieguldījumu Fondā

Īres Dzīvokļu Ieguldījumu Fonds

Hanseatic sustainable residential real estate fund I

Slēgtais alternatīvais ieguldījumu fonds (AIF)

ES ESG

Ilgtspējīgi energoefektīvi dzīvokļu īpašumi

100% atbilstība ES ilgtspējigu finanšu taksonomijai

STABILI IENĀKUMI

KAPITĀLA PIEAUGUMS

INFLĀCIJAS AIZSARDZĪBA

DIVERSIFIKĀCIJA

Hanseatic piedāvā fonda ieguldītājiem

  • Stabilus ienākumus, gūstot īres ienākumus no fonda portfeļa īpašumiem
  • Kapitāla pieaugumu, investējot īpašumos, kuru vērtība laika gaitā pieaug
  • Inflācijas aizsardzību, palielinoties īres ienākumiem un īpašuma vērtībai
  • Diversifikāciju, samazinot risku, ko rada viens īpašums vai īrnieks

Īres dzīvokļu ieguldījumu fonda pievienošana jūsu portfelim var palīdzēt samazināt risku un uzlabot pret risku koriģēto ienesīgumu.

Diversificējiet savu ieguldījumu portfeli ar mūsu īres dzīvokļu ieguldījumu fondu

Lai izveidotu stabilu ieguldījumu portfeli, diversifikācija ir ļoti svarīga. Mūsu īres dzīvokļu ieguldījumu fonds piedāvā jums lielisku iespēju uzlabot sava portfeļa stabilitāti un potenciālo ienesīgumu, ieviešot jaunu aktīvu klasi – īres dzīvokļus.

Diversifikācijas spēks

Diversifikācija ietver jūsu ieguldījumu sadalīšanu starp dažādiem aktīvu veidiem, kuriem ir zema savstarpējā korelācija. Iekļaujot savā portfelī īres dzīvokļus, jūs pievienojat aktīvus, kas uzvedas citādi nekā tradicionālie ieguldījumi, piemēram, akcijas un obligācijas. Tas var palīdzēt samazināt jūsu portfeļa kopējo risku un uzlabot tā pret risku koriģēto ienesīgumu.

Hanseatic Jaunumi

Vairojiet savu turību ieguldot plaukstošā īres dzīvokļu tirgū

Pievilcīgs peļņas potenciāls, izmantojot mūsu ieguldījumu fonda profesionāli pārvaldīto un diversificēto īres dzīvokļu portfeli. Koncentrējoties uz energoefektīviem īpašumiem, Hanseatic ieguldījumu fonds piedāvā augstu ienesīgumu, vienlaikus veicinot videi draudzīgāku rītdienu.

Uzzināt vairāk par ieguldīšanu Hanseatic ieguldījumu fondā