Biežāk uzdotie jautājumi

Jautājumi par Hanseatic

J: Kas ir Hanseatic?

A: Hanseatic Alternative Investments AIFP, pazīstams arī kā Hanseatic, ir ieguldījumu sabiedrība, kas specializējas institucionāla līmeņa ieguldījumu iespēju nodrošināšanā Baltijas nekustamā īpašuma nozarē. Hanseatic ieguldījumu stratēģijas ietver pievilcīgu ieguldījumu iespēju apzināšanu un centienus gūt peļņu, kas pārsniedz vidējos tirgus rādītājus. Hanseatic atrodas Rīgā, Latvijā, un tā komandā ir pieredzējuši profesionāļi ar zināšanām gan nekustamā īpašuma, gan finanšu jomā. Hanseatic ieguldījumu procesā veic rūpīgas pārbaudes, jeb “due diligence, un tai ir veiksmīga pieredze ieguldījumu veikšanā dzīvojamo nekustamo īpašumu projektos. Hanseatic uztur plašu partneru tīklu, kas nepārtraukti nodrošina potenciālās ieguldījumu iespējas. Hanseatic ir reģistrēta un uzraudzīta Latvijas Bankā.

J: Vai Hanseatic uzrauga Latvijas Banka?

A: Jā, Hanseatic Alternative Investments AIFP ir reģistrēts un uzraudzīts Latvijas Bankā. Hanseatic reģistrācijas statusu var pārbaudīt šeit https://uzraudziba.bank.lv/tirgus-dalibnieki/alternativo-ieguldijumu-fondu-parvaldnieki/registreti-parvaldnieki/hanseatic-alternative-investments-aifp/.

J: Kāds ir Hanseatic ieguldījumu process?

A: Hanseatic īsteno visaptverošu ieguldījumu procesu, kas ietver vairākus posmus, tostarp ieguldījumu iespēju meklēšanu, katras iespējas padziļinātu izpēti, finanšu un juridiskās struktūras optimizāciju un potenciālo ieguldījumu izvērtēšanu investīciju komitejā, lai pēc tam saņemtu finansējumu, izmantojot ieguldītāju un bankas aizņēmumu apvienojumu. Hanseatic arī pārrauga ieguldījumus, lai nodrošinātu, ka tie tiek veikti budžeta ietvaros un savlaicīgi, un sagatavo ceturkšņa pārskatus, lai nodrošinātu pilnīgu pārredzamību ieguldītājiem. Peļņa tiek sadalīta vai nu visā ieguldījuma laikā, vai arī pēc tā beigām, kad visi ieguldījumi ir pārdoti. Hanseatic ir iekšēja kompetence, lai iesaistītos un pārvaldītu ieguldījumus, ja rodas problēmas.

Jautājumi par ieguldījumiem īres dzīvokļu alternatīvajā ieguldījumu fondā

J: Kas ir slēgts īres dzīvokļu alternatīvo ieguldījumu fonds?

A: Slēgts alternatīvo ieguldījumu fonds dzīvojamā nekustamā īpašuma jomā ir ieguldījumu instruments, kas apvieno vairāku ieguldītāju kapitālu, lai ieguldītu dzīvojamā nekustamā īpašuma aktīvos, piemēram, daudzdzīvokļu ēkās. Tas ir “slēgts”, jo ir noteikts laiks, kurā ieguldītāji var pievienoties fondam, bet pēc tam jauni ieguldītāji fondā vairs nevar piedalīties. Tas atšķiras no atvērtā fonda, kur ieguldītāji var iegādāties fonda daļas jebkurā laikā.

J: Kā darbojas slēgts īres dzīvokļu alternatīvo ieguldījumu fonds?

A: Fonda pārvaldnieki identificē dzīvojamā nekustamā īpašuma aktīvus, kas, viņuprāt, nodrošinās peļņu ieguldītājiem. Ieguldītāji iegulda fondā kapitālu, pretī saņemot fonda daļa, kas ir daļa no fonda pamatā esošo aktīvu īpašumtiesībām. Fonda pārvaldnieks ieguldītāju vārdā pārvalda aktīvus, lai gūtu ienākumus un peļņu.

J: Kādas ir priekšrocības, ko sniedz ieguldījumi slēgtā īres dzīvokļu alternatīvajā ieguldījumu fondā?

A: Daži potenciālie ieguvumi no ieguldījumiem slēgtā īres dzīvokļu alternatīvajā ieguldījumu fondā ir šādi:

Diversifikācija: Ieguldot fondā, kuram pieder vairāki dzīvojamie īpašumi, ieguldītāji var sadalīt risku starp dažādiem nekustamā īpašuma aktīviem un potenciāli samazināt viena īpašuma snieguma ietekmi.

Profesionāla vadība: Fonda pārvaldniekam ir pieredze ieguldījumu veikšanā dzīvojamā nekustamajā īpašumā, un viņš var pārraudzīt aktīvus ieguldītāju vārdā, tādējādi, iespējams, nodrošinot lielāku peļņu.

Ienākumu un vērtības pieauguma potenciāls: Ieguldījumi dzīvojamajā nekustamajā īpašumā laika gaitā var radīt ienākumus no īres un vērtības pieaugumu, kas ieguldītājiem var dot peļņu.

J: Kādi ir riski, kas saistīti ar ieguldījumiem slēgtā alternatīvajā ieguldījumu fondā, kas iegulda īres dzīvokļos?

Atbilde: Tāpat kā jebkurš ieguldījums, arī slēgtais īres dzīvokļu alternatīvo ieguldījumu fonds ir saistīts ar risku. Daži iespējamie riski ir šādi:

Nelikviditāte: Tā kā fonds ir slēgts, investori nevar viegli pārdot savas fonda daļas, ja viņiem ir nepieciešama nauda. Tā vietā viņiem ir jāgaida līdz fonda ieguldījumu perioda beigām vai jāatrod fonda daļu pircējs otrreizējā tirgū.

Tirgus un ekonomiskie apstākļi: Nekustamā īpašuma vērtība var svārstīties atkarībā no dažādiem faktoriem, tostarp procentu likmēm, piedāvājuma un pieprasījuma, kā arī vietējiem ekonomiskajiem apstākļiem. Šie faktori var ietekmēt fonda aktīvu sniegumu un galu galā ietekmēt ieguldītāju peļņu.

Pārvaldnieka risks: Fonda darbības rezultāti ir atkarīgi no pārvaldnieka spējas efektīvi identificēt un pārvaldīt dzīvojamā nekustamā īpašuma aktīvus. Ja pārvaldnieks pieņem nepareizus lēmumus par ieguldījumiem vai nespēj pienācīgi pārvaldīt aktīvus, tas var negatīvi ietekmēt fonda peļņu.

J: Kam ir piemērots ieguldījums īres dzīvokļu slēgtā alternatīvajā ieguldījumu fondā?

A: Slēgtie īres dzīvokļu alternatīvie ieguldījumu fondi parasti ir piemēroti investoriem, kuriem ir pieņemami nelikvīdi ieguldījumi un kuriem ir ilgāka termiņa ieguldījumu horizonts. Tie var būt piemēroti investoriem, kuri vēlas iesaistīties īres dzīvokļu tirgū, bet nevēlas tiešā veidā pārvaldīt īpašumus. Turklāt investoriem, kuri vēlas diversificēt savu portfeli, labs risinājums var būt slēgts īres dzīvokļu alternatīvo ieguldījumu fonds. Tāpat kā jebkura cita ieguldījuma gadījumā, ieguldītājiem pirms ieguldījuma veikšanas rūpīgi jāizvērtē savi mērķi, pieļaujamais risks un finansiālā situācija.

J: Kā tiek aprēķināta alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu neto aktīvu vērtība (NAV)? 

A: Alternatīvā ieguldījumu fonda neto aktīvu vērtība (NAV) atspoguļo ieguldītāja īpašumtiesību daļas vērtību fonda dzīvojamā nekustamā īpašuma aktīvos. NAV aprēķina, atņemot fonda saistības no tā aktīviem un rezultātu dalot ar kopējo apgrozībā esošo fonda daļu skaitu. Fonda pārvaldnieks aprēķina NAV saskaņā ar stingrām vērtēšanas vadlīnijām un reizi ceturksnī par to ziņo ieguldītājiem.

J: Kādas ir minimālās ieguldījumu prasības Hanseatic ieguldījumu fondam?

A: Minimālā ieguldījumu summa Hanseatic ilgtspējīga īres dzīvokļu alternatīvajam ieguldījumu fondam ir 20 000 EUR.

J: Kāds ir ieguldījuma Hanseatic ieguldījumu fondā ilgums? 

A: Ieguldījumi Hanseatic ilgtspējīgu īres dzīvokļu alternatīvajā ieguldījumu fondā ilgst piecus gadus.

J: Vai ir iespējams jebkurā laikā atgūt savu fonda ieguldījumu?

A: Nē, jūs nevarat izņemt savu ieguldījumu līdz ieguldījumu fonda termiņa beigām. Ja vēlaties agrāk pārtraukt ieguldījumu, varat atrast potenciālo fonda daļu pircēju un vienoties par piemērotu cenu.

J: Cik bieži man tiks sniegta jaunākā informācija par ieguldījumu fondu?

A: Jūs reizi ceturksnī saņemsiet jaunāko informāciju par ieguldījumu fonda darbību. Papildus tam regulāri tiks sniegta atjaunināta informācija par svarīgākajiem notikumiem saistībā ar Hanseatic ilgtspējīgu īres dzīvokļu alternatīvo ieguldījumu fondu.

Uzzināt vairāk par ieguldīšanu Hanseatic fondos