Hanseatic tvarumo strategija

ES taksonomija

– „Hanseatic” fondas investuoja 100 % į gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą (butus), pasižymintį energijos suvartojimo efektyvumu, atitinkantį ES tvaraus finansavimo taksonomiją (ES 2020/852).

ESG

– Fondų investicinė veikla priskiriama ekonominei veiklai, kuri gali iš esmės prisidėti prie klimato kaitos švelninimo
– Fondas atitinka ES reikalavimus „nedaryti didelės žalos” (DNSH)
– SFDR 8 straipsnio reikalavimus atitinkantis dokumentas

  • Siekiama, kad gyvenamieji pastatai būtų tvaresni.
  • Sistema, kurioje nustatomi JT darnaus vystymosi tikslai, atitinkantys ex-ante tikslus, kurie yra konkretūs, įgyvendinami ir lengvai stebimi.
  • Siekiame padidinti nekilnojamojo turto patrauklumą ir vertę, nes tai investicija, kuri yra atspari ateičiai.
  • Siekiama pagerinti socialinį butų (nuomai) trūkumo aspektą, didinant būsto prieinamumą.

Sužinokite daugiau apie investavimą į alternatyvius investicinius fondus