Alternatiivsed investeeringud Balti riikides

Kestliku elamukinnisvara investeerimisfond

Hanseatic sustainable residential real estate fund I

Kinnine alternatiivne investeerimisfond vastavalt Euroopa Liidu Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitlevale direktiivile (AIFMD)

ELi keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisalane (ESG) regulatsioon

Jätkusuutlikud ja energiatõhusad korterid

100% kooskõlas ELi jätkusuutliku rahastamise taksonoomiaga

Lisateave alternatiivsetesse fondidesse investeerimise kohta

Viimased uudised