Investeerimisfond ABC

AIFMD

AIFMD

AIFMD tähendab “alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate direktiivi”. Tegemist on Euroopa Liidu (EL) reguleeriva raamistikuga, mis kehtestati alternatiivseid investeerimisfonde haldavate fondivalitsejate tegevuse reguleerimiseks ja järelevalveks. AIFid hõlmavad mitmesuguseid investeerimisvahendeid, mis ei ole hõlmatud traditsioonilisema avatud investeerimisfondide (UCITS) raamistikuga, näiteks riskifondid, erakapitali investeerimisfondid, kinnisvarafondid ja muud alternatiivsed investeerimisvahendid.
AIFMD eesmärk on suurendada läbipaistvust, investorite kaitset ja süsteemset stabiilsust ELi alternatiivsete investeerimisfondide turul. Selles sätestatakse nõuded fondivalitsejatele, kes valitsevad ja turustavad AIFe nii kutselistele kui ka jaeinvestoritele. Need nõuded hõlmavad aruandluskohustusi, riskijuhtimise suuniseid, kapitalinõudeid ja portfellihalduse delegeerimisega seotud eeskirju.
AIFMD mängib olulist rolli alternatiivsete investeeringute regulatiivse maastiku kujundamisel Euroopas, mille eesmärk on tagada investorite kaitse, turu stabiilsus ja alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate tõhus järelevalve.

Lisateave Hanseatic fondidesse investeerimise kohta