Investicinis fondas ABC

AIFMD

AIFMD

AIFMD reiškia „Alternatyvaus investavimo fondų valdytojų direktyvą”. Tai yra Europos Sąjungos (ES) reguliavimo sistema, kuri buvo sukurta siekiant reguliuoti ir prižiūrėti alternatyvaus investavimo fondus (AIF) valdančių valdytojų veiklą. AIF apima daugybę investicinių priemonių, kurioms netaikoma tradicinė kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) sistema, pavyzdžiui, rizikos draudimo fondus, privataus kapitalo fondus, nekilnojamojo turto fondus ir kitas alternatyvaus investavimo priemones.
AIFVD siekiama didinti skaidrumą, investuotojų apsaugą ir sisteminį stabilumą ES alternatyvaus investavimo fondų rinkoje. Jame nustatyti reikalavimai fondų valdytojams, kurie valdo ir platina AIF profesionaliems ir mažmeniniams investuotojams. Šie reikalavimai apima ataskaitų teikimo prievoles, rizikos valdymo gaires, kapitalo reikalavimus ir taisykles, susijusias su portfelio valdymo delegavimu.
AIFVD atlieka svarbų vaidmenį formuojant alternatyvių investicijų reguliavimo aplinką Europoje, nes ja siekiama užtikrinti investuotojų apsaugą, rinkos stabilumą ir veiksmingą alternatyvaus investavimo fondų valdytojų priežiūrą.

Sužinokite daugiau apie investavimą į „Hanseatic” fondus